אלרגיה ואסטמה
ד"ר קובי שדה
רופא מומחה

קובי שדה - אלרגיה ואסטמה
053-2121363
    תחומי טיפול
הצטרפו אליינו - Facebook
 
קביעת תור
השארת הודעות ובירורים

במוקד הטלפוני

 
053/2121363
24 שעות ביממה 

התנהלות מוסדות החינוך והצהרונים לשם הבטחת בריאותם של תלמידים הסובלים מאלרגיות למוצרי מזון

חוזר מנכ"ל משרד החינוך

בהוראה זו מובא מידע מעודכן על תופעת האלרגיה למוצרי מזון, וכן מובאות בו הנחיות למוסדות החינוך או למסגרת אחרת שמתקיימת בה פעילות הקשורה למוסד חינוכי על דרכי ההתנהלות בשגרת יום הלימודים, בפעילויות נוספות ובפעילויות מיוחדות (כגון בחגים, בימי הולדת או באירועים מיוחדים) לגבי תלמידים הרגישים למוצרי מזון ברמה מסכנת חיים. מטרת ההנחיות היא לאפשר לתלמיד הסובל מאלרגיה ברמה מסכנת חיים להשתלב, למרות המגבלות החלות עליו, בכל הפעילויות של המוסד החינוכי, במוסד או מחוצה לו, במסגרת פעילות בלתי-פורמלית במוסד וכן בפעילות בעלת זיקה למערכת החינוך הפורמלית, תוך מודעות לכך שאין אפשרות להרחיק את כל האלרגנים מהמסגרות החינוכיות או מיתר המרחבים שמתקיימות בהם פעילויות מטעמן. היערכות בהתאם להנחיות עשויה להעניק לתלמיד הסובל מאלרגיה רשת ביטחון, הן במניעת החשיפה למוצרי המזון שהוא רגיש להם, הן באפשרות לקבל טיפול מיטבי במקרה של חשיפה. לסביבה החינוכית ולמסגרת הפעילות המתקיימת בה תפקיד משמעותי במניעת חשיפה של תלמיד הסובל מאלרגיה למוצרי מזון למזון שהוא אלרגי אליו. על המוסד החינוכי להיערך ליצירת סביבה בטוחה לתלמיד, הן בשגרת הלימודים, הן בשעת חירום, כאשר התלמיד במצוקה עקב חשיפה לאלרגן. על אנשי הצוות החינוכי והצוות המפעיל צהרון להכיר את סימני המצוקה ולתת מענה באמצעות הזרקת האפיפן ופנייה לעזרה כדי להציל חיים. הוראה זו מנחה את צוותי החינוך לקבל הדרכה בנושא האלרגיה וסכנותיה כדי שיוכלו לסייע לתלמיד בשעת חירום. ההוראה גם מפרטת את דרכי ההתנהלות הנוספות הנדרשות ליישום במוסד חינוכי שלומדים בו תלמידים הרגישים למוצרי מזון.

 

1.   מבוא: תופעת האלרגיה למוצרי מזון ומאפייניה


אלרגיה למזון היא תופעה ששכיחותה עולה בשנים האחרונות. הסיכויים שבמוסדות החינוך לומדים תלמידים שהם אלרגיים למוצרי מזון בדרגות שונות רבים. על מוסדות החינוך להיערך לתופעה, תוך התייחסות להיבטים שונים בחיי התלמיד הסובל מאלרגיה, כדי לאפשר לו סביבה פיזית בטוחה ונקייה מהאלרגן - החומר שהוא רגיש אליו. כמו כן על מוסדות החינוך לאפשר לתלמיד תנאי לימוד נאותים, תוך הכלה רגשית וחברתית.

ילדים הסובלים מאלרגיה למזון ומשפחותיהם מקבלים טיפול רפואי במרפאות אלרגיה, ושם הם מקבלים הדרכה כיצד להימנע ממזון אלרגני וכיצד לפעול במצבי חירום.

 

2.   התנהלות הצוות החינוכי להבטחת בריאותם של הילדים הסובלים מאלרגיות

 

על מנהל בית הספר, הגן או הצהרון, או על מי שהסמיכום לכך, לפעול לשם העלאת המודעות לתופעת האלרגיה למוצרי מזון בקרב הצוות החינוכי וצוות העובדים ובקרב הורי בית הספר, הגן או הצהרון, וכן בקרב התלמידים. כמו כן עליהם לפעול בהתאם להנחיות חוזר זה וליישמן במהלך יום הלימודים ובכל פעילות חינוכית במסגרת פורמלית ובלתי-פורמלית.

 

יש להבדיל בין אלרגיה למוצרי מזון שנגרמת מאכילת המזון המכיל את האלרגן לבין אלרגיה למוצרי מזון שמתפתחת בה תגובה בעקבות מגע עם האלרגן או שאיפה שלו. אפשר ללמוד על רגישותו של כל תלמיד על פי המידע המצוי במסמך הרפואי שהומצא למוסד החינוכי ולמסגרת פעילות הצהרון.

במקרים שבהם האלרגיה היא לאלרגן שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר (לדוגמה, בוטנים, אגוזים בצורתם הטבעית או חטיפים המכילים בוטנים) יש להגדיר את מוסד החינוך או את מסגרת הפעילות כשטח נקי מהאלרגן ולציין באופן בולט בשטח המוסד, באזור הפעילות ומחוצה לו, בשילוט הנראה לכול, שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו לשטח המוסד ולאזור הפעילות.

 

במקרים אחרים, של אלרגיה לאלרגן שאינו בעל תכונה של פיזור באוויר, ואשר בהם האלרגיה נגרמת בשל מגע עם האלרגן או בליעה שלו, יוכרזו הכיתה, שטח הפעילות וכן מרחבים נוספים שיוסכם לגביהם כסביבה בטוחה, שאין להכניס אליה את האלרגן. יש להכריז על כך באמצעות שלטים שייתלו במקומות הללו. השילוט חייב להיות בולט ולאפשר זיהוי בכל שעות הפעילות.

 

מומלץ כי מערכת השעות של התלמיד הסובל מאלרגיה תאורגן באופן שמרבית השיעורים יילמדו בכיתת-האם ושככול האפשר תתקיים האכילה לאחר ההפסקה הגדולה. בכך תתאפשר הקפדה על הניקיון ועל מניעת החשיפה לאלרגנים. בעת למידה במרחבים אחרים יש להיערך מבעוד מועד; 

 

לדוגמה, עוד לפני השיעור או הפעילות ימנה המורה או המדריך תורן שיהיה אחראי לנגב במגבון את שולחן התלמיד הסובל מאלרגיה. כשמדובר באלרגיה לכמה מוצרי מזון, יש לתכנן את ההתנהלות באופן ששגרת בית הספר או הגן או הפעילות בצהרון לא ייפגעו ככל האפשר, ועם זאת שבטיחותו של התלמיד הסובל מאלרגיה תישמר. יש להימנע במידת האפשר מאיחוד צהרונים לפני הגשת הארוחה ולבצעו רק לאחר הארוחה.

3.   מתן תמיכה רגשית וחברתית לילדים הסובלים מאלרגיות

 

לתופעת האלרגיה למוצרי מזון יש השלכות רגשיות, נוסף על אלו הבריאותיות. הילד בעל האלרגיה עלול לחוש כי בעטיו חלות מגבלות על חבריו. כמו כן הוא עצמו מוגבל במוצרי המזון שהוא יכול לבוא עימם במגע ובאופן מסוים הוא הופך לחריג.

לשם מתן מענה לתחושות הללו יש לנקוט כמה פעולות:

-יש להסדיר ליווי של התלמיד על ידי היועץ או הפסיכולוג של המוסד לשם תמיכה בו.

-מנהל הצהרון יקפיד לקבל מהפסיכולוג או מהיועץ הדרכה לגבי התמיכה הרגשית הנדרשת עבור תלמיד הסובל מאלרגיה למוצרי מזון.

-יש להימנע  מאפליה או מהחרגה על רקע האלרגיה.

-יש לתכנן מראש את התפריט בחגים (כגון במשלוחי מנות), בארוחות בריאות, במכירות של מזון, בטיולים  וכד' ולהימנע מהכללת האלרגן בתפריט תוך רתימה של הנהגת ההורים והקהילה לתכנון זה.

-יש לאפשר לתלמיד הסובל מאלרגיה להציג בעצמו, בפתיחת השנה או בעת פתיחת פעילות הצהרון, את מהות האלרגיה שהוא סובל ממנה; זאת כמובן בהתאם לגילו ולרצונו ותוך שיתוף הוריו.

4.   הנחיות להורי התלמיד הסובל מאלרגיה למוצרי מזון


4.1באחריות הוריו של התלמיד הסובל מאלרגיה למוצרי מזון לחתום על הצהרת בריאות מדי שנה, כנדרש בחוזר הוראות הקבע העוסק ב"הצהרת הורים על בריאות ילדם", ולצרף להצהרה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, שבו תתואר האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה. במסמך יפורטו המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם ויובהרו הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה לאלרגן. על ההורים לדווח בשלב ההרשמה לצהרון כי ילדם סובל מאלרגיה למוצרי מזון.

4.2באחריות הורי התלמיד הסובל מאלרגיה להפקיד בבית הספר או בגן הילדים או במתקן שבו הצהרון מתקיים מזרק בר-תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, תוך ציון שמו של התלמיד ופרטיו וכן תצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה. מזרק נוסף, ועליו שם, יימצא בתיקו האישי של התלמיד. באחריות ההורים להחליף את המזרק כאשר תמה תקופת התוקף של המזרק. כמו כן באחריותם לחתום על טפסים המאפשרים מתן טיפול תרופתי לתלמיד על פי ההנחיות בסעיף 2.2-74 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך".

4.3יש ליידע את כל הורי הכיתה ואת הורי מסגרת הצהרון לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכן באסיפת ההורים הראשונה, על המגבלות התזונתיות החלות על תלמידי הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון. היידוע ייעשה בתיאום עם התלמיד הסובל מאלרגיה ועם הוריו.

4.4לקראת יציאה לטיול או לפעילות חוץ-בית-ספרית או לצהרון שמוגש בהם מזון על ההורים לבקש את פרטי הקשר עם גורם ההסעדה, ובאחריותם לאשר את הרכב המזון שיקבל ילדם במהלך הפעילות. אם הם אינם מאשרים זאת, יש לאפשר להם לספק לילדם את המזון המותאם. במקרה של תלמיד הסובל מאלרגיה לאלרגן שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר באחריות מוסד החינוך וההורים לוודא עם ספק המזון כי המזון שיסופק לכלל התלמידים לא יכלול את האלרגן.

5.   הנחיות כלליות


5.1יש להקפיד לנקוט את כל האמצעים הנדרשים, לרבות הרחקת אלרגנים, כדי למנוע את חשיפתו של ילד הסובל מאלרגיה לאלרגנים. במקרה של חשיפה יש לפעול באופן מדויק על פי ההנחיות הרפואיות ועל פי הנהלים שנקבעו.

5.2יש ליישם את כללי ההתנהגות בשגרת הפעילויות השונות במוסד החינוכי ובכל פעילות חוץ-בית-ספרית, פעילות המתקיימת מחוץ לגן ופעילות במסגרת הצהרון.

5.3בעת תכנון הטיולים והפעילות החוץ-בית-ספרית והחוץ-גנית או פעילות הצהרון  יש להתחשב במגבלות החלות על התלמיד הסובל מאלרגיות. כאמור לעיל, במהלך טיול שבו המזון מסופק על ידי גורם חיצוני לכלל התלמידים, וכאשר אחד התלמידים סובל מאלרגיה לאלרגן במזון שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר, באחריות מוסד החינוך וההורים לוודא עם ספק המזון כי המזון שיסופק לכלל התלמידים לא יכלול את האלרגן.

5.4מומלץ לקיים ארוחות משותפות בגן הילדים ולהימנע מלכלול בהיצע המזון את מרכיב המזון שהילד אלרגי אליו.

5.5על הצוות החינוכי ועל צוות העובדים בצהרון להבהיר לתלמידים כי אין להחליף ביניהם ארוחות או כלי אוכל.

5.6יש לאסור הכנסת חטיפים המכילים את האלרגן לשטח בית הספר, הגן או הצהרון.

5.7יש להתייעץ עם תזונאי לגבי התפריט. התזונאי יסייע בהרכבת תפריט מאוזן ויציע את חלופות המזון הנדרשות בעקבות המגבלה של האלרגן.

5.8יש לאפשר להורי התלמיד הסובל מאלרגיות להביא את המזון לארוחה באופן עצמאי  ובהתאם לקזז מהתשלום את חלקו היחסי.

5.9המורה הנוכח בכיתה במהלך ההפסקות שבהן התלמידים אוכלים יוודא כי תורני הכיתה מנקים את השולחנות ואת משטחי האכילה לאחר הארוחות וכי התלמידים שוטפים ידיים בסבון או מנקים אותן באמצעות מגבונים לחים.

5.10העובדים בגן ובצהרון יוודאו את ניקוי משטחי האכילה ורחיצת הידיים לילדים לאחר הארוחות.

5.11אם מתוכנן שימוש במוצרי מזון בעת פעילות חינוכית שלא לצורך אכילה, יש לוודא שהמזון אינו מכיל אלרגנים.

5.12בהתעורר חשד או סימנים ראשונים המעידים על שינוי במצב בריאותו של התלמיד הסובל מאלרגיות יש לתת לו טיפול ראשוני ללא דיחוי, בהתאם להדרכה שניתנה ובהתאם לדף ההנחיות של הרופא. הטיפול יינתן על ידי מבוגר הנמצא בסביבה המיידית. במקביל יש לפנות באופן מיידי למוקד 101 של מד"א לשם הזעקת עזרה רפואית וליידע את ההורים.

5.13בעת הפנייה אל מוקד 101 של מד"א ינחה המוקדן את מגיש העזרה בביצוע הפעולות הנדרשות עד להגעת העזרה הרפואית.

5.14מצב של אלרגיה למזון מסכנת חיים נכלל בתבחינים המאפשרים קבלת סיוע ממוקד מהוועדה הבין-משרדית להעסקת מלווה אישי (סייעת רפואית) בחינוך הרגיל (ראו בסעיף 2.2-91 בחוזר הוראות הקבע עז/4(א), "סייעות רפואיות בחינוך הרגיל"). עם זאת אין לחייב הורים להגיש בקשה לסיוע באמצעות הרשות המקומית, ואין למנוע מתלמיד להשתתף בפעילות חינוכית במוסד החינוכי או מטעמו בהיעדר סייעת, אף שהוא נמצא זכאי לסיוע. באחריות ההורים לתת את כל הסיוע הנדרש כדי לעמוד בכך. מכל מקום, בין אם יש סייעת ובין אם אין, באחריותם של המוסד החינוכי ושל הצהרון לנקוט את אמצעי המניעה החיוניים בכל שטחי הפעילות של התלמידים ובכל שעות שהייתם במסגרת החינוכית ובצהרון או בפעילות מטעמם.

5.15אין להתנות השתתפות תלמיד במסגרת המוסד החינוכי או בצהרון בשל היותו אלרגי למזון או בעל לקות בריאות אחרת.

5.16אין להחתים הורים על מסמכים המטילים על גורם זה או אחר אחריות לטיפול בילד או משחררים אותו מאחריות.

5.17על הרשות המקומית להקפיד ככל האפשר לקלוט ולשבץ את התלמיד הסובל מאלרגיה למסגרת החינוכית עם קבוצת חברים מוכרים לשם מתן תמיכה. 

6.   הנחיות להיערכות שבאחריות מנהל המוסד החינוכי, מנהל הצהרון או מי מטעמו


6.1המנהל יוודא קבלת הצהרת בריאות מההורים, שבה הם מדווחים באופן מפורט על  אודות האלרגיה לפני תחילת שנת הלימודים, בצירוף מסמך הכולל הנחיות טיפוליות מאלרגולוג כדי לאפשר למוסד החינוך להיערך לקליטה בטוחה של התלמיד.

6.2עוד לפני תחילת שנת הלימודים על המנהל לקיים מפגש שבו ישתתפו אנשי צוות הניהול ואחות נציגת שירותי הבריאות. במקרה של תלמיד הסובל מאלרגיה למזון מומלץ  להזמין למפגש גם דיאטנית מטפלת או דיאטנית מטעם הרשות או המפעיל, וכן את ההורים, ובמידת האפשר גם את התלמיד, לשם קביעת דרכי ההתנהלות במהלך ימי הלימודים. במפגש תסוכם ההיערכות, וייקבע האחראי במוסד החינוכי או בצהרון לקשר עם ההורים. יש להתאים את המפגש ואת דרכי ההתנהלות לגיל התלמיד הסובל מאלרגיה.

6.3במקרים שבהם הרחקת האלרגנים אינה מכל שטח בית הספר, הגן או הצהרון יש להגדיר את מרחבי השהייה של התלמיד שבהם יש לנקוט את כל האמצעים הנדרשים למרחב הבטוח – הכיתה, המעבדה, אולם הספורט וכל חדר או מרחב אחר שמתנהלת בו פעילות – בהתאם למערכת השעות של התלמיד הסובל מאלרגיה.

6.4מנהלי המוסד החינוכי או הצהרון, או מי מטעמם, יידעו את כלל צוות המוסד החינוכי ואת צוות העובדים בצהרון על האלרגיה ועל הסימנים המחשידים לחשיפה לאלרגן ויוודאו שמדי תחילת שנה מתקיימת הדרכה בנושא. ההדרכה תכלול את הכרת מהות התופעה, דרכי המניעה, ניהול מצב של חשיפה והתנסות מעשית בשימוש במזרק. יש להעביר מידע לכל עובד הוראה מחליף, למדריך או לעובד זמני במסגרת בדבר הרגישות והמגבלות הנהוגות במרחבים השונים.

6.5יש להמליץ בפני הורי התלמיד הסובל מאלרגיה להתייעץ עם דיאטנית קלינית מומחית לילדים בקופת החולים שהם מבוטחים בה לגבי הרכב המזון המומלץ לילדם במסגרת בית הספר, גן הילדים או הצהרון.

6.6אם נקבעו מגבלות בנוגע לרכיבי המזון שמותר להכניס למרחבי השהייה, ובית הספר, הגן או הצהרון לא הוגדרו כולם כשטח נקי מאלרגן, יש להגדיר אזור שבו יוכלו התלמידים האחרים לאכול מוצרי מזון המכילים אלרגנים.

6.7כחלק מהיערכות בית הספר והגן לתהליך החינוכי של התמודדות עם אלרגיה יש להפנות את כלל ההורים לתפריטים ולהצעות מגוונות לארוחות בבית הספר ובגן ולאירועים מיוחדים, כמפורט בסעיף 2.2-90 בחוזר הוראות הקבע עו/8(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך", תוך הקפדה על הרחקת האלרגן.

6.8אם קיימות במוסד החינוכי מכונות אוטומטיות לכריכים או קפיטריה, יש לכלול בהיצע המזון מזונות ללא האלרגן ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון הכוללים אלרגן כלשהו עם מוצרי מזון שאינם כוללים אלרגנים. אם המוסד החינוכי הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא יימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן.

6.9יש להציג במזכירות בית הספר או בגן הילדים או במקום שמרוכזת בו עבודת הצהרון, ובמקום ידוע ובולט נוסף, את נוהל הטיפול בתלמיד הסובל מאלרגיה בעת התקף ואת מספרי הטלפון של בני משפחתו. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק מזרק גם בתיקו של התלמיד, בנוסף על המזרק בקופסת התרופות, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת-האם של התלמיד.

6.10אין למנוע מתלמיד להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית במוסד החינוכי או בצהרון בשל האלרגיה למזון שהוא סובל ממנה.

6.11במקרה של אירוע שבמהלכו התפתחה תגובה אלרגית למזון אשר חייבה פינוי חירום מהמוסד החינוכי או שימוש במזרק, יש לדווח  על האירוע כחריג במערכות שבהן בית הספר מדווח על אירועים חריגים. אם האירוע התרחש בצהרון, יש לדווח עליו לאגף החינוך ברשות המקומית או למפעיל הצהרון מטעם הרשות.

6.12בבית הספר, בגן הילדים ובצהרון תינתן הדרכה לכלל אנשי צוות המוסד החינוכי או לצוות הצהרון על פי הנושאים בתוכנית שקבע משרד הבריאות שתאפשר להם לזהות מצבי חירום הנגרמים מאלרגיה למזון ולתת מענה למצבים אלה.

6.13במקרה של אירוע שבמהלכו מתפתחת תגובה אלרגית למזון חיוני להגיש טיפול ראשוני ללא דיחוי על-פי ההנחיות הרפואיות לטיפול במקרה של תגובה אלרגית ולהזעיק עזרה רפואית באמצעות פנייה למוקד 101 של מד"א. המוקדן יוכל להנחות את מגיש העזרה בביצוע הפעולות הנדרשות עד הגעת העזרה הראשונה שהוזעקה. עובד ההוראה הנוכח בכיתה או המורה התורן או הגננת או עובד הצהרון במרחב שבו התרחש האירוע במהלך הפסקה רשאים להזעיק איש צוות נוסף לשם סיוע. הזעקת איש צוות נוסף תיעשה באופן שלא ישאיר את התלמיד ללא נוכחות אדם בוגר לצידו.

6.14להלן דרכי ההתנהלות בפעילות חוץ-בית-ספרית ובפעילות מחוץ לגן או לצהרון או באירועים מיוחדים:

א.כל יציאה מחוץ למוסד החינוכי או לצהרון היא עזיבת מקום בטוח, ויש להתייחס אליה ככזו.

ב.לפני היציאה לפעילות יש לשוחח עם התלמיד ולתכנן אתו ועם התלמידים האחרים את המהלך כדי להבטיח את בטיחותו.

ג.יש לאפשר להורי התלמיד לצאת לפעילות כמלווים או כהורים נלווים עם רכב לצורך פינוי. למען הסר ספק, אין לחייב הורים לצאת כמלווים ואין להתנות בכך את יציאתו של תלמיד לפעילות.

6.15במסגרת ימי ההיערכות לקראת פתיחת שנת פעילות יתקיימו בבתי הספר, בגנים ובצהרונים הדרכה והכשרה עיונית ומעשית לצוותי ההוראה, לרכזים, למדריכים ולעובדים בתחום הטיפול בתלמידים הסובלים מאלרגיות. תוכני ההדרכה, היקפה ורמת הכשירות של העובדים יהיו בהתאם להנחיות של משרד הבריאות.

6.16על רכז הצהרון לעדכן את המדריכים החדשים ואת המדריכים הזמניים והקבועים על מצבו של התלמיד הסובל מאלרגיה ולהדריך אותם כיצד לפעול בשגרה ובעת התקף. כמו כן עליו למלא דוח ביצוע לגבי ההכשרה שקיבלו הרכזים והמדריכים ולהעבירו למינהלת הצהרונים.

 
לייבסיטי - בניית אתרים